„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 / +359 877 800 770
или +359 877 464 220

Разгърнете комуникативните възможности на Вашето дете с професионална логопедична терапия.

Ако то се сблъсква с говорни нарушения и имате нужда от логопед в гр. София, ние от „SENSE“ детски център предлагаме ефективно решение, което ще подкрепи неговото развитие.

Специализираната ни логопедична терапия е насочена както към деца с аутизъм, така и към тези в норма, които заекват, имат забавено говорно развитие, дислексия и други подобни предизвикателства.

Иновативните техники на логопедите в центъра ни имат силен ефект върху вербалните умения на децата. Също така те се отразяват благоприятно и на нервната им система, благодарение на дихателните упражнения, които са част от терапията.

Ние знаем, че всяко дете е уникално, затова преди започване на терапията създаваме персонализиран план, който да отговаря на нуждите и предизвикателствата на детето.

Доверете се на нашата професионална подкрепа и вижте как детето Ви овладява изкуството на ясната и уверена реч.

Защо логопедичната терапия е важна за деца с аутизъм и СОП?

Подобряване на комуникационните умения

Много деца с аутизъм и СОП изпитват затруднения в разбирането и използването на речта. Логопедичната терапия им помага да развият своите вербални и невербални комуникационни умения, което включва подобряване на говора, граматиката, интонацията и жестовете.

Развитие на социални умения

Ефективната комуникация е в основата на социалните взаимодействия. Нашите логопеди работят с децата, за да улеснят тяхното разбиране на различните социални сигнали, което им помага да се ангажират по-пълноценно с околните и да участват в социални игри и дейности.

Развитие на умения за четене и писане

Работата с логопед подпомага развитието на умения за четене и писане, които са важни за академичния успех на децата. Разбирането на писмения език и подобряването на фонологичното осъзнаване са ключови при подготовката за училище.

Изразяване и разбиране на емоциите

Чрез логопедичната терапия децата научават как да изразяват своите чувства и да разпознават както своите емоции, така и тези на другите. Това е особено важно за децата с аутизъм, които често имат трудности с емоционалната регулация и интерпретация.

Усвояване на ежедневни умения и развитие на самостоятелност

Подобряването на говорните и комуникационните умения може значително да повлияе на способността на детето да изпълнява ежедневни задачи, прости и сложни инструкции, както и да функционира по-независимо.

Справяне с ежедневни предизвикателства

Логопедичната терапия помага на децата да разработват стратегии за справяне с комуникационни предизвикателства, които те срещат в ежедневието, например разбиране на инструкции или участие в разговори.

Как дихателните упражнения с логопед ще бъдат полезни за Вашето дете?

Усъвършенстване на артикулацията и речта

Правилното дишане е от съществено значение за контролирането на гласа. Обучението на децата да регулират своето дишане им помага да подобрят изговарянето на звуците, което води до по-чиста и разбираема реч.

Изговаряне на по-дълги и сложни изречения

С усъвършенстването на техниките за дишане, децата могат да формулират по-дълги изречения без прекъсване, което е ключ към ефективната комуникация.

Редуциране на стреса и ангажиране на ума

Дихателните упражнения помагат на тялото да влезе в състояние на релаксация. Така децата се чувстват по-спокойни и съсредоточени по време на терапевтичните сесии, а това от своя страна улеснява тяхното обучение и взаимодействие с логопеда.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при първа възможност, за да потвърдим детайлите и датата за посещение.

    Логопедична терапия