„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Ако наблюдавате говорни нарушения в детето си, то работата с логопед е една от най-препоръчителните терапии за него. 

С помощта на нашите специалисти ще видите ефективни резултати в случаи като забавено говорно развитие, заекване, аутизъм, дислексия, затруднено разбиране на речта, артикулационни нарушения и др.

Ако изберете терапия с логопед, освен работата върху говорните нарушения, тя ще е полезна за детето Ви, като увеличи спокойствието му, благодарение на дихателните техники, които специалиста ще използва.

Съвместната работа с логопедите дава възможност на детето Ви да изгради полезни навици като слушане с разбиране, това да има очен контакт при общуване, да наблюдава и тренира лицевата експресия на специалиста и по този начин да развива и емоционалната си интелигентност.

Защо логопедичната терапия е толкова важна при деца със СОП?

С помощта на логопедичната терапия детето Ви има възможност да подобри ритъма и бързината на говоренето си, да увеличи речниковия си запас, да има по-богато разбиране за тоновете и за невербалното общуване. Поставяме индивидуални цели, върху които специалистите ни да работят спрямо нуждите на детето Ви.

При деца с аутизъм наблягаме върху работата с фоновите звуци и това да могат да намерят баланса в разпределението на вниманието си. Също и това детето да развие уменията си за разбиране на лицевата експресия и да използва по-активно вербалния език.

При деца с умствена изостаналост, синдром на Даун и церебрална парализа, специалистите ни работят над способността на детето да разбира и продуцира реч, това да развие артикулационните си умения, да изговаря думите по правилен начин, както и това да ги пише правилно.

Ако детето Ви има затруднения с преглъщане по време на хранене, то тогава специалистите от „SENSE“ детски център работят в посока да развият мускулите в устата, брадичката и врата и така детето Ви в бъдеще ще има уменията за безопасно хранене и пиене на вода.

Подобрява цялостното състояние

Терапията със специалист логопед успешно помага на деца със специални образователни потребности и работи за цялостното развитие на различни процеси, като например способността за учене, възприятие, развитие на паметта, умения за вземане на решение, решаване на проблеми и др.

Ако сте взели решение, че искате детето Ви да се възползва от уменията на нашите специалисти, то не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

Логопедичната терапия успешно помага на деца със специални образователни потребности в развиването на различни когнитивни умения, като учене, внимание, памет, възприятие, решаване на проблеми и вземане на решение.

Успешно развитие на говора

Дихателните упражнения оказват съществено влияние, като подобряват дишането и така детето има достатъчно въздух, за да изговаря правилно речевите звукове и да поддържа вокализацията им.

След като развие контрол върху самата вокализация на звукове, се развиват и умения за регулиране на силата, височината и качеството на гласа по време на говорене.

Благодарение на всички тези полета, които специалистите ни засягат по време на логопедичната терапия, детето Ви получава една дългосрочна подкрепа и помощ да се справи с предизвикателствата в градината, училище и живота извън тях. И най-хубавото е, че всичко това се случва под формата на игра, която детето с нетърпение очаква.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Логопедична терапия