„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Добре дошли в „SENSE“ детски център! 

Дневен терапевтичен център, който предлага рехабилитация и обучение за придобиване на умения на деца с аутизъм и специални образователни потребности. Ние вярваме, че всяко дете заслужава възможност да се развива, независимо от предизвикателствата пред него. 

„SENSE“ Детски Център

Кой стои зад създаването на центъра?

В основата на създаването на „SENSE“ детски център стои д-р Зорница Маркова. Тя е доктор по „Психология“, защитила е Докторска програма „Педагогическа и възрастова психология“ и е психотерапевт с дългогодишен опит. По време на нейната практика, тя често се среща с родители на деца с различни нарушения в развитието и става свидетел на множеството пречки, пред които се изправят те – ограничен достъп до ресурси, липса на разбиране в обществото, чувство на страх и несигурност, недостатъчна информираност.

Създаването на „SENSE“ детски център е мотивирано от желанието на д-р Маркова да бъде част от тези истории, като с помощта на нейния екип предоставя позитивна и любяща среда на децата и техните семейства. Място, в което полагайки нужните усилия, ще формираме и развием пълния капацитет и възможности на всяко дете.

В „SENSE“ детски център твърдо вярваме, че всяко дете притежава уникални таланти и силни страни, които чакат да бъдат открити и усъвършенствани.

Защо да изберете нас?

Не сте сами в трудностите

Аутизмът засяга приблизително 1 на 54 деца, докато други разстройства на развитието, като умствена изостаналост, синдром на Даун, синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, засягат пълноценния живот на милиони семейства. Тези числа представляват не само данни, но и безброй истории за устойчивост, решителност и любов.

Нашият мултидисциплинарен екип от професионалисти, изграден от психолози, логопеди, ерготерапевти, кинезитерапевти, физиотерапевти и педагози разработва индивидуални планове за терапия и цели, съобразени със специфичните нужди на децата.

Вашето развитие също е приоритет

„SENSE“ детски център предоставя възможност за подкрепа и овластяване на родители. Овластяването на родителите се фокусира върху предоставянето на ресурси и възможности, които им позволяват да вземат информирани решения за децата си.

Например развиване на комуникационни умения, насърчаване на самостоятелността на детето, насърчаване на взаимодействието и връзката между родителите и детето, както и укрепване на уменията на родителите да защитават децата си и техните права. Целта ни е да осигурим необходимите знания, свързани с начините за пълноценно развитие на децата.

Предлагаме цялостни решения

Ние от „SENSE“ детски център осъзнаваме, че отглеждането на дете с нарушение в развитието може да бъде много трудно и дори непосилно за някои семейства.

Ние сме тук, за да предоставим насоки, ресурси и силна мрежа от хора с подобно мислене. Работейки в сътрудничество с родителите, ние се стремим да създадем цялостна система за подкрепа, която да работи и отвъд стените на нашия център.

Децата ви са на 1-во място

Екипът на „SENSE“ детски център проявява разбиране към забързаното и натоварено ежедневие на родителите.

За да осигурим максимално удобство, ви предлагаме възможността да оставяте децата си в нашия център, като времетраенето зависи от броя на проведените терапевтични сесии през деня. През това време можете да бъдете спокойни, че детето ви получава подкрепа, дори когато отсъствате.

Нашите лицензи

Обръщаме се към всички родители, които искат по-светло бъдеще за децата си. Заедно можем да отключим и развием потенциала на вашето дете!

За нас