„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Децата са изправени пред предизвикателства не по-малко от възрастните. В такива ситуации подкрепата от психолог играе жизненоважна роля. 

Психолозите от „SENSE“ детски център са с богат опит в детското развитие и имат уменията да се справят с различни състояния. Психологическата подкрепа се стреми да намери най-доброто решение за всеки индивидуален казус.

Психологът може да помогне на детето Ви като допринесе за развитието на важни умения като организиране, планиране, решаване на проблеми, емоционална саморегулация и др. Те ще му помогнат по-уверено да се адаптира в академичните среди.

Една от важните за нас неща е създаването на безопасна и подкрепяща среда за детето, в която то да се чувства спокойно да споделя своите мисли и чувства. 

Това ще помогне на детето Ви като му даде пространство да развие нови механизми за справяне, да развие емоционалната си интелигентност и да подобри нивото си на самосъзнание.

Нашият детски психолог може да помогне на детето Ви в случай на:

✓  Аутизъм

✓  ADHD

✓  Дислексия

✓  Депресия

✓  Социална фобия

✓  Умствена изостаналост

✓  Кризи на възрастта

✓  Кризи на възрастта

✓  Развиване на самостоятелност

✓  Повишаване на увереността

✓  Подкрепа към академични постижения

✓  Работа по семейните взаимоотношения

✓  Повишена тревожност

✓  Липса на мотивация

✓   Саморазрушително поведение

✓   Проява на агресия

✓  Суицидни мисли и поведения

✓  Зависимост към екранно време

✓   Нощно напикаване

✓   Хранителни нарушения

✓  Страхове и фобии

Ранната интервенция предотвратява дългосрочни последици.  Подкрепата от специалист би могла да улесни живота както на детето ви, така и на Вас родителите, независимо дали става въпрос за ежедневно предизвикателство или по-сериозен казус.

Освен отдадеността на нашите професионалисти към детето, за нас е важно да изградим връзка на доверие и сътрудничество с вас родителите. Ще получавате активно обратна връзка за процеса, който се случва. Отворени сме и към Вашите предложения и препоръки.

Часовете с психолог се случват свободно и непринудено и когато се случват под формата на игра, са много по-продуктивни.  Можете да ни се доверите, че на детето Ви няма да бъдат поставяни граници в техния потенциал за развитие. То ще бъде окуражавано да надгражда уменията си и всеки напредък ще бъде отбелязван.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Детски психолог