„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Когато отворите вратата на класната стая тази учебна година, вие ще видите деца с различни преживявания, силни страни и предизвикателства. За някои деца това ще бъде първият ден в училище и може да им е трудно да следват рутината. Други ще пристигнат с голям опит в четенето на книги, а някои може да учат два езика. Някое от децата може да има увреждане или изоставане в развитието, което да оказва влияние върху тяхното учене, социални умения или поведение.

Може би се чудите как точно да подкрепите деца със СОП?

 Всички деца учат най-добре в подходяща за развитието им програма, която им предлага подкрепата, от която се нуждаят. Много деца със СОП се възползват от прости адаптации и модификации, докато други може да се нуждаят от по-специализирана, индивидуализирана помощ. 

За да бъдете ефективен учител, не забравяйте, че независимо от индивидуалните нужди, децата са преди всичко деца. 

Ето няколко идеи, които да ви помогнат да поставите началото на страхотна година за всички.

Опитайте основни модификации

Рисуване и оцветяване: На някои деца им е трудно да рисуват или оцветяват върху маса, защото това включва използването на много малки мускули в ръцете и китките, които може да не са все още развити. Опитайте например да поставите стативи, които позволяват на децата да стоят и да използват по-големи движения на ръцете, които идват от раменете.

Книги: Направете книгите достъпни като добавите големи кламери към страниците, за да улесните прелистването им от децата. Тези модификации помагат на децата с двигателни закъснения, но също така са забавни за всички.

Вижте първо детето като дете

Всяко дете е уникално и всяко дете може да се учи. Погледнете отвъд увреждането или етикета на детето и го опознайте като личност. Наблюдавайте децата, за да откриете какво интересува всяко от тях и да получите идеи какво може да го мотивира. Разговорите и игрите с децата предоставят важни възможности за изграждане на отношения на доверие. Поставяйте учебни цели, избирайте стратегии и оценявайте напредъка им.. И точно както правите с всички деца, имайте високи, но реалистични очаквания за деца със СОП.

Преразгледайте вашите вярвания и знания

За да бъдете отличен възпитател за всички деца в класната стая, поддържайте връзка с вътрешния си учител. Прегледайте както вашето разбиране за детското развитие, така и вашия набор от практики. Честно помислете над своите вярвания относно децата и семействата. След това преценете вашата отговорност да направите ученето и физическата среда ангажиращи, подходящи за развитието и достъпни за всички.

Докоснете се до опита на професионалистите в специалното образование

Ако едно дете има идентифицирано увреждане или изоставане в развитието, то получава услуги, посочени в неговата индивидуална образователна програма. Не се колебайте да помолите учителя по специално образование или училищния психолог да обясни всичко, което е объркващо за вас. Те могат да ви помогнат да адаптирате вашата учебна програма, физическо пространство, материали и образователни очаквания, така че детето да може да участва възможно най-пълноценно в рутините и дейностите. 

Правете прости промени

Подгответе пространството в класната стая, рутините и дейностите така, че да са адаптивни и да могат да се използват от децата по различни начини. Този проактивен подход подкрепя силните страни на децата и може да бъде модифициран, за да отговори на нуждите на всички ученици. Планирайте дейности, които изискват участието на повече от едно дете за изпълнение на задача. Вместо възрастен винаги да работи с дете със СОП, сдвоете детето с приятел връстник. Намерете начини да абсорбирате фоновия шум, за да избегнете разсейването им.

Стратегии, които да опитате

Околна среда: Подредете обзавеждането на класната стая, така че всички деца, включително деца със зрителни или физически увреждания, да могат сами да се движат из стаята и учебните центрове. Уверете се, че материалите са на една ръка разстояние. Внимавайте за безпорядък в класната стая.

Съчетания: Най-добрите съчетания имат предвидимо начало, среда и край. Използвайте визуални опори, като например снимки, за да научите децата на рутинни действия и да им помогнете да останат ангажирани.

Връстници: Връстници, които нямат образователни трудности, могат да моделират положителни  комуникационни умения и да демонстрират ежедневни практики, които децата със СОП могат да имитират. Съучениците също могат да помогнат на децата да развият социални взаимоотношения и да повишат мотивацията им да бъдат част от дейностите в класната стая.

Шум: Управлението на шума в класната стая играе важна роля както за ученето, така и за поведението. Шумните класни стаи влияят на способността на детето да разбира по-сложен език. Килими и други звукопоглъщащи материали, като стенни завеси, тежки завеси, филц –  всички те помагат за намаляване на шума в класната стая.

Материали: Промяната на материалите в класната стая може да окаже голямо влияние върху независимостта. Добавете дръжки към пастелите и маркерите, за да бъдат хванати по-лесно от деца с двигателни затруднения. Залепването на малки копчета към парчетата на пъзела ги прави по-лесни за вземане.

Какво се очаква децата да правят и да научат по време на типичните дейности?

 Помислете за подкрепата, която можете да предоставите, за да помогнете на дете със СОП да бъде по-независимо и успешно. Разбийте дейностите на по-малки, по-лесно управляеми задачи за него и преподавайте задачите една по една. За да помогнете на детето да премине към нова дейност, дайте му снимка или символ, за да му подскажете в каква посока да тръгне след това. Ако едно дете използва невербален начин на комуникация (картинни символи, език на знаците), научете всички деца да го използват.

И накрая, доверете се на знанията и инстинктите си

Каквито и да са нуждите на децата в класната стая, научете се да се доверявате на инстинктите си и да разчитате на своя професионален опит и преценка. Бъдете готови да потърсите помощ от други, които имат ценен опит и знания, които да споделят с вас. Това са важни неща, които можете да направите не само за децата със СОП, но и за всяко дете във вашата класна стая!