„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Движейки се в професионално оборудваната ни стая по психомоторика, вашето дете ще има пространство да развива емоционалната си интелигентност, двигателните си умения и да подобрява умствената си устойчивост.

В нея ще има пространството да се учи да свързва действията си с емоцията, която изпитва в този момент. Например може да извади потиснат гняв,  да работи над тревожността си или пък да се свърже с радостта от играта в този момент.

По време на клас ще подкрепим детето Ви в назоваването на неговите усещанията, да споделя какви са неговите нужди и желания, и да развива въображението си.

Психомоториката обединява емоционални, физически и когнитивни процеси, като това се случва докато детето играе и бива подкрепяно от нашите висококвалифицирани психомоторни терапевти.

Екипът на „SENSE“ детски център знае, че всяко дете е уникално и всяка сесия е приспособена така, че да отговаря на специфичните му нужди. В психомоторната ни зала работим с всички деца. Класовете се случват както индивидуално, така и групово. С редовните посещения в залата ни, можете да очаквате много ползи за детето ви.

Как психомоториката може да бъде полезна на Вашите деца?

Доверявайки се на детето в неговата игра, му даваме пример за това как и то само може да вярва в себе си и да бъде по-уверено.  Чрез интересни за децата движения те успяват да изградят култура за възприятие в пространството, това да усещат тялото си, да следват ритъм, да се изразяват и развиват фини и груби двигателни умения.

При дете със специални образователни потребности засягаме развитието на общата координация, жестова адаптация, ориентиране в пространството и времево разбиране, разтоварване и отпускане на напрежението, изследване през движението и изразяване на лични чувства, мисли и преживявания.

Това, което се случва в психомоторната ни зала е едно трансформиращо пътешествие, което ще помогне на детето Ви да намери нови начини да се свързва със себе си и със света наоколо.

Специалистите ни от „SENSE“ детски център подкрепят спонтанното изследване и това детето само да конструира своята игра, в която понякога специалиста провокира целенасочени промени, които да помогнат на детето да придаде форма и смисъл на желанията си.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Психомоторика