„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 / +359 877 800 770
или +359 877 464 220

В дигиталния свят, в който живеем, повече от 90% от малките деца притежават мобилно устройство под формата на телефон или таблет в дома си. Въпреки че децата бързо се адаптират към таблетите, все повече доказателства сочат, че приложенията не са непременно проектирани с оглед на развитието на децата.

Детските приложения изпълняват ролята на възпитатели, предоставяйки автоматично възпроизвеждане, ярки цветове и влиятелни герои. Всички те са предназначени да поддържат вниманието за дълъг времеви диапазон. Един от негативните резултати от такъв тип дейности е, че малките деца може да имат проблеми в ситуации, включващи ограничение на времето пред електронното устройство. Важно е да се отбележи и последващият ефект от играта на таблет и  последиците по отношение на родителския контрол за екранно време или как родителите се справят с поведението на децата си веднага след това.

Проучване от 2021 година, одобрено от Мичиганския университет в Америка, тества хипотезата, че малките деца проявяват повече тантруми или епизоди на агресия след игра на таблет за разлика от тези, които са играли с печатна книга. Също така подлагат на тест и хипотезата, че таблетите подтикват някои от децата към по-слабо сътрудничество и интерес към околната среда.

Участници и метод на изследването

В проучването са участвали 72 двойки родители и подрастващи деца. Дадените възможности за игри били 3 вида детски електронни игри на таблет на “Fisher Price”.

Те включвали: 

  1. Електронна игра на таблет, включваща анимация със звук, който се пуска автоматично;

  2. Електронна игра на таблет, включваща анимация със звукови ефекти, които се пускат, когато се докосват определени места от екрана;

  3. Разпечатана книга (създадена от скрийншоти на приложението).

Трите игри били сложени в кутии с номера 1, 2 и 3, като децата трябвало да играят с всяка игра по 3 минути и след това я оставя обратно на мястото ѝ. Моментите на почивка, в които те не играят с нищо се считат за “преходен период”, в който тантрумите на децата биват проследявани.

След ангажиране с всичките три дейности, двойките дете-родител се включили в структурирана съвместна задача, в която се редували да строят кула. Когато приключили, родителите инструктирали своите малки деца да сортират блокове в кошчета с един и същи цвят. Сътрудничеството и съгласието на децата с техните родители в описаните дейности са оценени по скалата от 1 до 5.

Резултати и дискусия

След статистическия анализ, се установява, че 22% от децата проявили изблици на гняв след първия вид игра на таблет, 25% след втория вид игра на таблет и 0% след печатната книга, по време на първия преходен период. Липсата на регулация на поведението при малките деца след каквато и да е игра на таблет може да е резултат от насърчаващи ангажираността дизайнерски характеристики на приложенията за таблети. Същото е установено и в предишни анализи на съдържанието на популярни приложения за деца.

Предполага се, че внезапното спиране на играта на таблет е това, което подбужда децата към избухливи поведения, тъй като в изследването изглежда като сътрудничеството и следването на инструкции да не биват повлияни от таблета. Преходите от игра на таблет са често срещани, както и избухванията, които следват.

Поради тази причина родителите, които използват таблет с малките си деца, може предварително да предупредят преди да прекратят играта на таблета, да зададат таймер като визуално напомняне или да преминат към приятна съвместна дейност. Избухванията в крайна сметка намаляват, когато малките деца свикнат с поставянето на лимит по положителен начин.

Използвана литература:

Munzer, T. G., Miller, A. L., Wang, Y., Kaciroti, N., & Radesky, J. (2021). Tablets, toddlers, and tantrums: The immediate effects of tablet device play. Acta paediatrica (Oslo, Norway: 1992), 110(1), 255.