„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Емоционалната интелигентност често се разглежда като способност за възприемане на емоции, асимилиране на чувства, свързани с емоциите, разбиране на информацията за тези емоции и тяхното управление. Много проучвания са правени относно ползите от повишаването на коефициента на емоционалната интелигентност и днес ще разгледаме някои от тях свързани с децата и юношите.

Емоционалната интелигентност и регулирането на агресивното поведение при децата

В проучване публикувано през Октомври 2023 година в Шънджън, Китай взимат участие 410 деца в норма на възраст между 10-11 години. Учените изследват връзката между нивото на емоционалната интелигентност, агресивното поведение, положителният и негативният афект.

Положителният афект (ПА) е свързан със задоволяването на нуждите, обикновено придружен от приятни преживявания като радост, интерес, удовлетворение и любов. Положителният афект може да подобри ангажираността и жизнеността на човека в ежедневните дейности. Високите нива на емоционална интелигентност се асоциират с повече положителен афект.

Негативният такъв определя степента, в която човек изпитва неприятни чувства като тъга, безпокойство и раздразнителност. Учените откриват, че позитивният афект е свързан с повече алтруистични поведения и по-малко агресивни такива, докато негативният точно обратно. Също така повишаването на емоционална интелигентност води до възможността на регулирането на негативен афект чрез положителен такъв.

Емоционална интелигентност и академични постижения

В друго проучване участвали 180 деца на възраст 10-12 години в 5 испански училища, където била проведена двугодишна интервенционна програма за повишаване на тяхната емоционална интелигентност. Създадени били две групи – една, в която се провеждала програмата и една контролна. Сравнени, в групата, в която е проведена програмата е наблюдавано положително влияние върху академичните постижения като цяло и по-специално върху постиженията по математика и езици. В групата без интервенция общите академични постижения и езиковите постижения са намалели.

Това е още едно потвърждение на факта, че емоционалната интелигентност влияе положително на уменията за справяне, както и на когнитивните способности на децата.

Емоционална интелигентност и развитие на социални умения

Закономерно при увеличаването на коефициента на емоционална интелигентност следва повишаване на ПА, алтруистичното поведение и намаляване на конфликтите. В резултат на това децата съумяват по-успешно да създават и поддържат отношения с връстниците си и чувстват по-голяма социална принадлежност. Това са едни от основните компоненти на психологическото благополучие. Положителните социални взаимодействия могат да служат като буфер срещу стреса в трудни ситуации. Всички тези преимущества на развиването на емоционалната интелигентност остават с децата за цял живот.

Ние в “SENSE” детски център разбираме това и обръщаме специално внимание на развитието на емоционалната интелигентност у малчуганите, като подсигуряваме ученето винаги да е ангажиращо и интересно.

Източници:

https://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/237.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588891/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023075746