„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Ерготерапията е вид окупационна терапия, която има за цел да помогне на хора със здравословни проблеми да се справят с трудностите в изпълнението на техните ежедневни задачи. Тези проблеми могат да бъдат от всякакво естество, като например – физически, психически, поведенчески, социални и т.н.

Ерготерапията се стреми към подобряване на самостоятелността на хората и общото им качество на живот. Това е възможно чрез използване на методи, упражнения и терапевтични игри с цел развитие на умения, които се използват в ежедневието.

Какви трудности могат да имат децата със СОП и как ерготерапията може да бъде полезна?

При децата с аутизъм и СОП често се наблюдават дефицити по отношение на самостоятелността поради ред причини. Някои от тях са недобре развитите фини и груби моторни умения или липсата на такава. В такъв случай, ерготерапевта набляга над обучението в различни дейности като обличане, събличане, закопчаване на цип и копчета, използване на посуда, писане и т.н., в зависимост от индивидуалния план и цели на детето.

В случаи на психични заболявания, ерготерапията може да подпомогне за справянето с депресия, стрес и емоционални предизвикателства чрез използване на креативни техники.

Приложение на ерготерапията в домашни условия. Защо е важно?

Ерготерапията е важна и полезна не само в клинични среди, но и вкъщи. Индивидуалният подход към всяко дете може да се персонализира по-лесно в домашни условия, тъй като работата е в позната обстановка, в която детето се чувства защитено и спокойно. Също така, упражненията с цел изграждане на навици вкъщи могат да бъдат по-лесно трансферирани към приложение в реалния живот за разлика от тези, направени в терапевтична обстановка.

Ерготерапевтични техники и упражнения в домашни условия, които родителите могат да използват

Ерготерапевтични техники, които могат да се приложат в домашни условия са:

  •  сензорни стимулация;
  •  финомоторни и визуомоторни упражнения;
  •  игри, насочени към социални умения;
  •  упражнения за баланс и координация;
  •  упражнения за подпомагане на рутинни занимания.

Сензорната стимулация включва държане на по-тежък предмет или играчка, който успокоява и подобрява концентрацията, както и сензорната кутия с пясък, камъчета, пластмаса и др. помага за обогатяване на сензорната култура.

Финомоторните и визуомоторните упражнения включват работа с пинсета и пъзели, както и рисуване или оцветяване.

За подобряване на социалните умения на детето могат да помогнат ролеви игри и такива за споделяне, тъй като развиват въображението и подобряват взаимодействието с други деца.

Упражненията за баланс и координация включват игри като създаване на трасе с неравен терен (греда, сензорни плочки, препятствия за прескачане или промушване и т.н).

Упражнения като закопчаване и разкопчаване на ципове и копчета, използване на нож и вилица, както и подобен тип дейности допринасят за подобряване на рутинните занимания, създаване на навици и разбирането за последователността на действия от ежедневието. 

Финални думи

Ерготерапията предоставя ценни умения и техники на децата със СОП и аутизъм за по-лесното им справяне със ежедневни дейности и изграждане на самостоятелност. Чрез индивидуален подход и работата в домашни условия, ерготерапията се фокусира върху подобряването на различни аспекти като социални умения, фина моторика и сензорна интеграция. Възможността за работа в естествената среда на децата подобрява трансферирането на научените умения по време терапевтичните сесии към прилагането им в реалния живот, което подпомага цялостното им развитие и интеграция в обществото.