„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Физиотерапията може да бъде от изключителна важност за развитието на деца с аутизъм. Те често се сблъскват със значителни предизвикателства в областта на двигателната култура, сензорната интеграция, координация и баланс на тялото. Това прави физиотерапията важен компонент от общата грижа и подкрепа, от които децата с аутизъм се нуждаят.

Подобряване на двигателните умения, координацията и баланса

Много деца от аутистичния спектър (АС) изпитват затруднения или забавяне в развитието на фини и груби двигателни умения. Те често се борят едновременно с баланса и координацията. Всичко това представлява предизвикателство за тях, например да участват в различни физически активности и да се чувстват сигурни движейки се в околната среда. Физиотерапията предоставя специфични упражнения, които подпомагат моториката на децата, с цел подобряване на тяхната независимост и общо качество на живот.

Сензорна интеграция и управление на болка

Често децата от АС се характеризират с проблемна сензорна обработка на околната среда, т.е. нарушение на процеса, чрез който мозъка асимилира информацията, придобита от сетивата ни. Физиотерапията предоставя шанс на тези деца, да преодолеят страховете и непоносимостта си към различни текстури, звуци и усещания. Също така помага за регулацията на сензорната реакция, причинена от различни сензорни стимули.

Повтарящо се поведение, поза на тялото и сензорна чувствителност могат да доведат до мускулоскелетни проблеми и болки. Физиотерапията е добро решение за справяне с тези проблеми, осигуряване на комфорт и подобряване на общото състояние на детето.

Функционалността и ангажираността на детето в процеса на работа

Физиотерапията помага за способността на децата да изпълняват ежедневни задачи, като обличане, миене на зъби, хранене, използване на тоалетна и др. Умението за самостоятелно изпълнение на тези дейности повишава самочувствието на децата и ги прави по-независими, което помага както на тях, така и на техните родители.

Участието на децата в различни физически действия и спорт е важно за общото физическо здраве и социално развитие. Физиотерапията подпомага за изграждането на специфични умения, които са необходими в групови дейности, практикувани от деца.

Положително влияние върху поведението на детето: Индивидуален подход и грижа на терапевта

Терапиите при физиотерапевт осигуряват структурирана и подкрепяща среда, в която децата могат да изразходят излишната си енергия. Това намалява тревожността им, подобрява фокуса и подтиква положително поведение.

Към всяко дете физиотерапевта има гарантиран персонализиран подход, който отговаря на неговите специфични нужди и се фокусира върху неговите цели и изисквания.

Макар и често разглеждан най-вече като разстройство на социалните и комуникативните умения, аутизмът в някои случаи се сблъсква и с физически предизвикателства. Именно заради това, физиотерапията може да бъде полезен и важен компонент в грижата за тези деца.