„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Нарушенията в развитието обхващат набор от състояния, които засягат физическото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата. Тези разстройства, като аутизъм, ADHD, интелектуални нарушения и др., често са неразбрани и дискриминирани в обществото. Социалното отхвърляне на деца със специални образователни потребности може да остави дълбоки следи върху тях и семействата им, затова е важно да се предприемат необходимите мерки срещу неосведомеността и стигмата в тази сфера.

В следващите редове ще разгледаме последиците, възникващи от обществените предразсъдъци и ще предложим няколко полезни стъпки към изграждане на по-приобщаващо и състрадателно общество.

Влиянието върху децата

Децата с нарушения в развитието често биват приемани за „различни“ от връстниците, учителите и понякога дори от членовете на семейството им. Заради тези си различия някои от тях са подлагани на тормоз, отхвърляне и изолация, което води до емоционален стрес и спад в самочувствието. Постоянното чувство, че са съдени и неразбрани може да попречи както на тяхното социално развитие, така и на академичния им напредък.

Недостатъчната проява на разбиране към децата със СОП е предпоставка за допълнително ограничаване на възможностите им в образованието и извънкласните дейности. Стереотипите и погрешните схващания относно техните способности могат да доведат до по-ниски очаквания от страна на учители, терапевти и родители, лишавайки ги от шанса да разгърнат пълния си потенциал. Нарастващият ефект от тези предизвикателства може да доведе до тревожност и депресия при деца с трудности в развитието, а това значително намалява качеството им на живот.

Социалният натиск върху семействата

Стигмата около нарушенията в развитието засяга и семействата на деца с подобни състояния. Родителите могат да се сблъскат с неодобрение или непоискани съвети от другите, което увеличава емоционалното им бреме, докато се грижат за децата си. Те могат да се окажат изолирани, борейки се да намерят подкрепа и разбиране в социалните си кръгове.

В някои случаи натискът да се съобразят с обществените норми, кара семействата да крият състоянието на детето си, което допълнително забавя вземането на адекватни мерки. Страхът от осъждане може да попречи на родителите да търсят необходимите терапии за своето дете, а по този начин се възпрепятстват неговите напредък и развитие.

Застъпничество за осведоменост и приемане

За да се преборим с предразсъдъците, наложени в обществото, е нужно да работим заедно, повишавайки осведомеността и насърчавайки приемането в нашите общности. Ето няколко полезни стъпки за постигане на промяна и стимулиране на разбирането у хората:

 • Образование
  Насърчаване към образователни инициативи, които разсейват погрешните схващания относно нарушенията в развитието. Училищата и обществените организации е необходимо да прилагат програми за подобряване на разбирането и съпричастността сред учениците, учителите и родителите.
 • Емпатия и чувствителност
  Насърчаване към емпатичен и топъл подход при обсъждане на нарушения в развитието. Думите притежават огромна сила и по-внимателният им подбор може да редуцира отрицателното въздействие на общоприетите разбирания.
 • Поддържаща среда
  Създаване на приобщаваща и подкрепяща среда в училища, работни места и обществени пространства. 
 • Семейна подкрепа
  Създаване на групи за подкрепа на семейства с деца със СОП. Те могат да осигурят безопасно пространство за споделяне на опит, знания и емоционална подкрепа.

Социалната стигма около нарушенията в развитието има дълбоки последици, засягащи живота на децата и техните семейства. Повишавайки нивата на осведоменост и приемане, заедно имаме възможността да проправим пътя към едно по-приобщаващо и състрадателно общество. Чрез разрушаване на бариерите на невежеството и погрешното схващане, можем да дадем шанс на всяко дете да се развива, независимо от предизвикателствата, които среща по пътя си. Ние от „SENSE“ детски център вярваме, че заедно можем да изградим свят, който би им дал възможност да растат щастливи, достигайки пълния си капацитет от възможности.