„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Предлагаме Ви иновативен метод, чрез който да дадете възможност на детето Ви да формира и развие уменията си. 

С помощта на сензорната терапия то ще овладее фокуса върху сетивните преживявания, ще подобри комуникационните си умения и ще подобри цялостното си състояние.

Сензорната терапия е особено подходяща за деца с аутизъм и нарушения в развитието.

С подкрепата на нашите специалисти и спокойната, защитена среда, която предоставяме в „SENSE“ детски център, децата имат пространството да изградят възможно най-стабилна мрежа от невронни връзки, които да подобрят  сензорните им системи.

Как сензорната терапия може да бъде полезна на Вашето дете?

Сензорна интеграция

Процесът на сензорна интеграция е от съществено значение за развитието на детето Ви. Чрез нея се управляват умения като координация на движенията, усещане и разпознаване на частите на тялото, фокусиране и задържане на вниманието, координацията око-ръка, схващането на понятия като време, тегло, размер и т.н.

Сензорната терапия осигурява безопасна и контролирана среда, в която детето Ви може спокойно да изследва и интегрира сензорна информация.

Развитие на социални умения

Сензорната терапия предоставя необходимите възможности на детето Ви да се включи в социални взаимодействия.

 Едно от най-важните неща за качеството на вербалната комуникация е слуховото възприятие и по какъв начин мозъкът обработва и използва информацията, получена по слухов път.

Водено от специалист, детето Ви ще развие механизмите си, които ще му помогнат по-ясно да организира, преработва и интерпретира слуховите стимули. Освен върху комуникационните умения, тези механизми ще повлияят и върху интелектуалното и езиково развитие на детето.

То ще развие умения и като редуване, споделяне и съпричастност, които ще му помогнат в общуването с връстниците и възрастните хора около него.

Индивидуален подход

В „SENSE“ детски център работят специалисти, които практикуват работата си от сърце.

Ние знаем, че всяко дете е уникално и се стараем да приспособяваме всяка сесия, така че да отговаря на специфичните му нужди и потребности.

С персонализирано внимание Вашето дете ще получи максимална грижа и подкрепа. Нашата основна цел е да постигнем оптимален напредък и развитие, които да повишат качеството му на живот.

Овладяване на поведението

Поведенческите предизвикателства могат да бъдат големи както за децата, така и за родителите. Нашите специалисти използват подходи, чрез които ефективно ще помогнат на детето Ви да намали тревожността и да се чувства по-прието и уверено.

Понякога трудностите в процеса на учене, могат да се отразят върху уменията за саморегулация и да поставят психологическа бариера в общуването с околните.

В такива ситуации насърчаваме подкрепата както от нашите специалисти, така и от близките на детето и му показваме нови начини да изразява себе си, как да преработи гнева си и как да се справя с предизвикателствата.

 Позволете ни заедно да развием потенциала на детето ви и да му предоставим възможността за по-светло бъдеще.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Сензорна терапия