„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

За нас е важно детето Ви да получи възможно най-подходящи грижи и с помощта на образователни програми, да подкрепим неговата социална, физическа и интелектуална интеграция.

Социалните дейности подкрепят детето да се адаптира по-добре в заобикалящата го социална среда и човешки взаимоотношения.

Придружен от социален работник, детето Ви ще има възможността да усвои нови социални умения. 

Той ще му помогне да развие увереността си, да поема отговорност и да се справя все по-самостоятелно с изправянето пред предизвикателства.

Някои от дейностите, които детето Ви би практикувало са:

Изкуство – Съвместни арт проекти, рисуване, моделиране и други интересни за детето активности, които ще го подкрепят да развие креативността си, работата в екип и себеизразяването.

Сензорни дейности – Разнообразие от игри с вода, с пясък и запознаване с най-различни текстури. Ще насърчим развитието на социалните контакти, докато стимулираме творчеството и сетивата.

Спортни игри – Зрител или участник, спортните събития ще помогнат на детето ви, като го научат на социално взаимодействие в групи. Ще му покажат, че общите интереси с връстниците, могат да създават приятелства.

Разходки – Научаване на нови знания в музеи или спокойна разходка в парка, са добър начин детето Ви да изследва света около него.

Музикална терапия – Понякога изразяването чрез танци или определена музика, може да подейства много освобождаващо за деца, които изпитват трудност да общуват по традиционните начини.  Докато детето ви се забавлява, ще се учи да различава усещанията в тялото си и по този начин ще подсили познанието си за чувствата и емоциите, които изпитва в този момент. А това ще даде своето отражение при социалните му интеракции, ще се понижи тревожността му и ще се развие увереността.

Какво прави социалните умения толкова важни за деца със СОП?

Усещане за споделеност

Социалните умения ще помогнат за личностното развитие на детето Ви. Те ще улеснят живота му, като повлияят над неговото учене, ще създадат желание за участие в социални дейности, ще му помогнат да изгражда приятелства, ще му покажат, че то е уникално такова каквото е и да се чувства добре в кожата си.

При деца с аутизъм, понякога начинът да изразят емоциите си, е когато покажат привързаността си чрез прегръдки или пък когато държат ръката Ви.  Макар докосването видимо да се различава от думите, то носи едно безмълвно усещане за разговор и споделеност.

Звукът е това, което помага да се представи смисъла на думите и им вдъхва живот, а четенето на глас може да помогне на детето Ви да развие разговорните си умения.

Изпитване на удоволствие от общуването с другите

Докато детето Ви наблюдава лицевата експресия на околните хора, социалният работник ще му помогне в интерпретацията, за да разбира по-добре техните намерения и емоции.

Ще добие познания за езика на тялото и ще развие уменията си за очен контакт.

Стремим се да ангажираме възможно най-много сетива, за да подкрепим адаптацията и развитието на устойчиви социални взаимоотношения на детето Ви.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Развитие на социални умения