„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Ако мислите, че детето Ви има нужда да развие способността си да учи и комуникира ефективно с хората около него, то обучението за концентрация и внимание може значително да подобри тези умения.

Специалистите ни в „SENSE“ детски център могат да помогнат на детето Ви с решаването на трудности, свързани с начина по който обработва информация, следва и изпълнява инструкции. 

С развитието на възрастта се развива и способността за внимание. Когато детето Ви се фокусира върху нещо, то игнорира други неща. Например, ако се е фокусирало върху някоя песен, то спира да чува страничните звуци.

Едно от важните неща в процеса на фокусиране на вниманието е върху какво по-точно трябва да се съсредоточи детето. Тук уменията на нашите специалисти ще го подкрепят в това да нареди и структурира информацията, идваща от обкръжението му и да задържи вниманието си върху конкретен стимул.

Развиването на способността за фокус на вниманието, може да помогне на детето Ви с училище, общуването с околните, да развие увереност от приключената задача и всички тези неща да повлияят благоприятно на цялостното усещане на детето.

Защо обучението за концентрация и внимание е полезно за деца със СОП?

Когато изразходването на енергия не е балансирано, идва момент, в който това се оказва пречка за детето. С помощта на различни методи бихте могли да му помогнете да промени химията в тялото си, а доверявайки се на експерт, ще си гарантирате, че детето Ви получава специализирана подкрепа в този процес.

Обикновено проблемите с фокуса на внимание създават трудности с четенето, писането, социалните умения, слушането с разбиране, някои двигателни умения и др. В такива моменти, нашите специалисти в „SENSE“ детски център, използват различни методи, за да помогнат на детето Ви да развие максимално потенциалът си.

Ние ще му съдействаме в управлението на времето и развитието на по-точна преценка, като това ще му помогне в цялостната способност за изпълняване на задачи. Когато детето овладее концепцията за време, то ще може да предвижда очакваните промени, които предстоят в бъдеще и по този начин ще се приспособява много по-лесно към тях. Така обучението за концентрация и внимание ще помогне на детето Ви да развие способността за регулиране на простоянство и по-уверено управляване на своите емоции.

Ранната намеса на специалист на ще съдейства на Вашето дете да изгради по-устойчиви модели за справяне. Човешкият мозък притежава невропластичност, което означава, че той е способен да се променя и адаптира през целия си живот. Обучението за концентрация и внимание е един от начините за трансформация на мозъка, както и за цялостното повишаване на качество на живот.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Обучение за концентрация и внимание