„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Многофункционалната терапия е особено полезна за деца със СОП и се справя с множеството предизвикателства, пред които те са изправени. Комибинирайки различни видове терапия и техники, тя предлага цялостен план за лечение.

Част от видовете терапия използвани в тази стая са речева терапия, ерготерапия, сензорна терапия, психомоторика, музикотерапия, арт терапия и др.

Спрямо индивидуалните нужди на всяко дете, специалистите на „SENSE“ детски център се насочват към специфичните области, които имат нужда от подкрепа и това помага на децата да развиват потенциала си в няколко сфери едновременно. Като всяка една от областите се допълва с останалите и стимулира активното учене на децата.

Какви ще бъдат ползите за детето Ви от посещенията в стаята?

Подобрява цялостното развитие

Дейностите, които специалистите ни избират са интересни за детето Ви, а в същото време и насърчаващи развитието му в много аспекти.

В многофункционалната стая наблягаме над разбирането на обектите, които детето вижда пред себе си и по този начин подкрепяме процесите като четене и писане. Това се случва в занимания като пъзели, игри за съпоставяне, дейности за сортиране и т.н. 

Тези дейности са препоръчителни за деца, които имат трудности с ученето, задържането на внимание и имат нужда от развитие на координацията око-ръка. Тяхното практикуване дава цялостно подобрение в академичните резултати.

Развива социалните умения

Друг от многото плюсове е развитието на социалните умения, в процеса между детето и терапевта и развитието на комуникацията. Насърчаваме съвместни дейности като строене с кубчета, игра с кукли и всякакви дейности, които включват редуване и изчакване на човека от среща.

Имитацията е един от няколкото начина през които детето Ви се развива и учи. Знаейки това, професионалистите ни от „SENSE“ детски център ще го подкрепят, като внимателно подберат всяко едно действие и движение.

Включвайки разнообразие от активности, в една спокойна среда, ще покажем на детето Ви колко пъстър е света.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Многофункционална стая