„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Детето Ви изпитва трудности при справянето с някои от базовите ежедневни дейности? Ако отговорът Ви на този въпрос е „да“, време е да предприемете незабавни мерки, за да запазите възможността му да расте здраво и щастливо. 

С подкрепата на ерготерапевт детето Ви ще може да развие ценни умения като обличане, хранене, хигиенни навици, четене и писане, хващане по правилен начин на химикал, използване на ножица и др. Забавянето при тяхното придобиване би повлияло на научаването на нови такива, а това ще попречи на детето Ви по време на важни събития в живота му, като например успешното включване в училище. 

При трудности със съсредоточаването, в „SENSE“ детски център наблягаме върху активности, които влияят над цялото тяло, като например скачането на трамплин. Това позволява на детето да изразходи енергията си и да може по-спокойно да се съсредоточи над други дейности.

С ерготерапевт се тренират още грубата и фина моторика, като той може да помогне с умения като скачане, бягане, сгъване на дрехи, използване на прибори, миене на зъби, подреждане на раница и др.

Защо ерготерапията е важна за деца със СОП?

Терапията се случва под формата на добре структурирана игра, която цели да произведе отговор, търсен от контекста на средата и да подобри цялостното физическо развитие на детето.

Ерготерапията оказва подкрепяща роля в развитието на деца с разстройства в развитието и психосоциални дисфункции. Тя може да бъде полезна в случаи като аутизъм, ADHD, умствено изоставане, детска церебрална парализа (ДЦП), синдром на Даун, диспраксия, спина бифида и др.

С нейна помощ се подобряват сензорните, когнитивните, психологическите и социалните умения, и способността за целенасочени действия.

Потърсете ерготерапевт, ако забележите поне 3 от следните прояви при детето:

Трудности при координацията на тялото

Координацията на движенията на ръцете не съответства на възрастта

✓ Изпитва умора от всекидневни задачи, като ходене на училище, следствие на хиперактивност

✓ Не довършва докрай дейността, която е започнало, а скача хиперактивно към друга

✓ Умения като самостоятелно преобличане, хранене и хигиенни навици липсват или са затруднени

Проявява чувствителност към шумове, миризми и допир

✓ Понижен е мускулният тонус

✓ Обърнати букви при правопис или липса на интервали между думите

Неспособност да използва прибори самостоятелно и затруднения с храненето

Играчките, които използва, не отговарят на възрастта или цялостно избягва използването на такива

✓ Лесно губи концентрация

Трудности при спазването на зададени устно инструкции

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Ерготерапия