„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 или +359 877 800 770

Заповядайте в нашата експериментална стая за деца!

Тя е вълнуваща, забавна и в нея детето Ви може да учи и изследва чрез най-различни дейности. Знаем, че всяко дете учи по различен начин, затова и активностите ни са съобразени да отговорят индивидуално на всички нужди.

Нашите опитни специалисти са винаги на разположение да подкрепят детето Ви в това да задава въпроси, да изследва, да споделя свои идеи, като всичко това се случва в една обезопасена среда. А и дори самите деца се радват да носят очила и престилка, защото така се чувстват като малки учени. 

В експерименталната ни стая се случва магия. Дейностите са много разнообразни и засягат най-различни теми, като химия, физика, математика, технологии, инженерство, изкуство и др.

Един от главните ни стремежи е да помогнем на детето Ви да развие любов към ученето и с по-голямо любопитство и увереност да изследва света.

Как експериментите могат да бъдат полезни на деца със СОП?

Експериментите дават възможност на детето да ангажира сетивата си по нов начин. Част от ползите, които детето Ви би имало посещавайки експерименталната ни стая са:

✓ Насърчаване поемането на инициатива

✓ Развиване на самостоятелност

✓ Умения за работа в екип

✓ Повишаване на търпението

✓ Трениране фокуса на внимание

✓ Повишаване на увереността

✓ Трупане на нови знания

✓ Подобряване на сензорната обработка

✓ Развиване на умения за решаване на проблеми

✓ Подобряване на процеса на учене

✓ Развиване на креативността и творческото мислене

Един от начините знанията да станат по-устойчиви във времето е практиката. Освен да ангажират детето, провеждането на експерименти ще му помогнат да подобри голяма част от уменията си, които ще са му необходими и ще му помогнат да разбере по-добре средата, в която живее.

Любопитството му всеки път ще бъде подхранвано, с дейности като например да види летящи торбички за чай, или да направи само подскачащи топчета, да вкара яйце в бутилка, да прави музикални инструменти и още много други.

В експерименталната стая на „SENSE“ детски център детето Ви ще има възможност да съчетава изследването със забавлението.

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Експериментална стая за обучение и развитие