„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Арт терапията използва творчеството, като помага на децата да изследват и разберат по-добре чувствата си. Тя е мощен метод, който помага на децата да подобрят самочувствието си, да развият емоционалната си интелигентност и креативност.

Чрез изкуството, те имат пространството да се изразяват по един по-достъпен начин и да се справят с различни емоционални и поведенчески предизвикателства.

Най-често се използва в случаи като хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм, повишена тревожност, депресивност, агресивно поведение, трудности с вербалната комуникация и др.

При състояния като депресивност и тревожност у децата, арт терапията се явява един креативен начин на лечение. Водени от специалист, ще бъдат идентифицирани трудностите им и ще бъде разработен безопасен подход за справяне с тях.

Арт терапията е ефективно средство, което учи децата със СОП как да балансират емоциите си и да разполагат с нови стратегии за управляване на стреса.

Как арт терапията може да бъде полезна за детето Ви?

Прозорец към вътрешния свят

Нерядко децата с обучителни трудности чувстват, че не са достатъчно умни, или пък че не могат да се впишат сред връстниците. 

Арт терапията участва, като им помогне да се справят с пониженото самочувствие и да напомни на децата за тяхната креативност, която могат да използват, за да повярват в себе си.

Чрез многообразието от цветове, текстури и материали, се предоставя богата сензорна стимулация. Докато творят, чувствайки се в безопасност, те имат пространството да опознаят по-дълбоко своите способности.

Развива социалните умения

Творческата терапия помага и в развитието на социални умения и подобрява способностите за комуникация и работа в екип. В тази стая децата имат неосъждащото пространство да изразят това, което носят в себе си, да пренаредят мислите си и да се освободят от товара, който носят.

При деца, които се борят с предизвикателствата от физическо увреждане, терапията им помага да развият координацията око-ръка и да подобрят уменията си за фина моторика.

При преживяна травма е възможно детето да се чувства уплашено, тревожно или изолирано. Водено от обучен арт терапевт, то има творческото пространство да преработи травматичния опит, да си възвърне усещането за контрол и да намери мотивация, и желание за радост от живота. 

Посетете ни на място в „SENSE“ детски център и получете безплатна първична оценка за състоянието на детето си.

Заявете дата за посещение

    Ще се свържем с Вас при възможност, за да потвърдим датата за посещение и необходимите детайли.

    Арт терапия