„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Запознайте се с различните ни пакетни предложения и изберете най-подходящия за Вашето дете

Цялостен терапевтичен пакет

Включва 24 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.

Начин на предоставяне: 6 дни в седмицата по 4 терапевтични сесии на ден.

Пакет
“Прогресивна терапия”

Включва 16 терапевтични сесии седмично и предлага развитие и придобиване на формирани умения, спрямо индивидуалните потребности на детето.

Начин на предоставяне: 5 дни в седмицата по 3 терапевтични сесии, един от дните – 4.

Пакет
“Интензивна терапия”

Включва 20 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.

Начин на предоставяне: 5 дни в седмицата по 4 терапевтични сесии на ден.

Пакет “Развиваща терапия”

Включва 12 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.  Препоръчва се за деца, които демонстрират развити моторни, сензорни, речеви, социални умения. Обикновено децата, използващи този терапевтичен пакет имат нужда само от още малко работа, за да достигнат възрастовото развитие на своите връстници и да водят пълноценен начин на живот.

Начин на предоставяне – определя се в зависимост от възможностите на родителите и графика.

Пакет
Поддържаща терапия 1

Включва 8 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.

Тази терапия се препоръчва за деца, които вече са достигнали нивото на умения на връстниците си.

Посещаването е за поддържане и надграждане на техните умения в областите, в които демонстрират са по-слабо ниво на развитие.

Пакет
Поддържаща терапия 2

Включва 6 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.

Тази терапия се препоръчва за деца, които вече са достигнали нивото на умения на връстниците си.

Посещаването е за поддържане и надграждане на техните умения в областите, в които демонстрират са по-слабо ниво на развитие.

Пакет
Поддържаща терапия 3

Включва 4 терапевтични сесии седмично, спрямо индивидуалните нужди на детето.

Тази терапия се препоръчва за деца, които вече са достигнали нивото на умения на връстниците си.

Посещаването е за поддържане и надграждане на техните умения в областите, в които демонстрират са по-слабо ниво на развитие.

„SENSE“ детски център

Заяветe час за посещение още днес!

    Терапевтични програми