„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013
+359 877 800 770

Взаимодействието на мисленето и възприятието (когнитивните), и двигателните (моторните) функции на човек има голямо влияние върху поведенческото и функционалното му развитие. Именно това в медицината се нарича психомоторика.

При децата с аутизъм, терапията може да бъде различна от тази при деца в норма, затова в следващите редове ще обърнем по-подробно внимание на психомоторното развитие и какво го прави е толкова важно за децата с АС.

Старание за превръщането на работата в забавен процес и използване на сензорни стимули

За позитивно настроение у децата и благоприятни резултати, индивидуалните предпочитания и интереси на детето са ключови в работата върху психомоториката му. Терапевта предоставя забавен, но структуриран процес на работа, като включва и разнообразни сензорни стимули. Те служат за стимулиране на визуалните (зрение), акустичните (слух), тактилните (допир), хемичните (вкус и обоняние), кинестетичните (проприоцепция) сензори и други, с цел обогатяване на сензорната култура на детето.

Първи стъпки и структурни упражнения за подобряване на психомоториката

В началото е важно да се наблегне върху ученето на базисни двигателния команди като ходене, координация и баланс, тъй като някои деца изпитват трудност в усета на тялото си в пространството и по време на движение. Чрез структурирани упражнения и игри, психомоториката и физическата активност на децата могат да се подобрят.

В подготвянето на тези упражнения, те следват да се адаптират според способностите на детето. Някои от общите упражнения за психомоторно развитие са: игри с топка (координация баланс, двигателни умения),  занимания с креативни материали (фина моторика, творчески способности), игри с музика (социално развитие), занимания с вода (сензорно облекчение и релаксация), игри с балони (двигателна активност и визуална координация).

Комуникация, помощ за социалните умения и индивидуален подход към всяко дете

През психомоториката могат да се подкрепят социалните и комуникативните умения на децата. Това може да се осъществи чрез целенасочени игри, които насърчават сътрудничество, споделяне, изчакване и цялостно взаимодействие с другите деца. Тъй като всяко дете с АС е различно, индивидуалния подход от страна на терапевта е от изключителна важност.

Психомоторната терапия е важна за развитие на двигателните умения, координацията и контрола на движението, както и на възприятието на пространствената ориентация. Тя предоставя инструменти и методи, които могат да се адаптират към специализираните нужди за децата с АС, създавайки персонализирани и структурирани програми. С подобряването на психомоториката, децата имат възможност да се развиват, растат и постигат възможно най-добро качество на живот, създавайки условия за интеграция и успешно включване в обществото.