„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 / +359 877 800 770
или +359 877 464 220

Когато един родител се сблъска с диагнозата “детски аутизъм” и осъзнае, че качеството на живот на детето му зависи от предприемането на възможно най-ранни мерки, той поставя неговото развитие на основна позиция. Първата стъпка в тази посока е стартирането на интензивна терапия в център за деца с аутизъм, но процесът не спира само до там. 

Семейната среда има огромно значение за тези деца, защото домът е мястото, където те прекарват основна част от времето си. Това е идеална възможност за родителите да продължат тяхното развитие, стимулирайки уменията им чрез интересни терапевтични игри. Освен че ще прекарате времето си по приятен и забавен начин, вие ще подкрепите напредъка на детето си и ще изградите по-силна връзка с него.

В следващите редове ще ви представим нашия подбор от 3 ефективни игри. Освен че притежават образователна стойност, те предоставят удоволствие на участниците и са подходящи за игра в домашна среда.

Сензорен пъзел с различни текстури

Необходими материали:

 • Картон;
 • Ножица;
 • Лепило;
 • Материали с различни текстури (велур, кадифе, шлифовъчна хартия, вълна, домакинска гъба и др.).

Начин на изработка: 

Нарежете картона на еднакви квадратни плочки с големина по ваша преценка. Ако състоянието на детето го позволява, го включете и него в изработката на пъзела. Залепете различните текстури върху плочките и пъзелът ви е готов.

Как се играе?

Подредете плочките пред детето и го поканете да ги докосне. Назовавайте името на всеки материал, когато го пипне и му дайте време да го опознае. Когато се запознае с всички плочки можете да започнете играта. 

Започнете да посочвате различните плочки и инструктирайте детето да назовава името на материала върху всяка от тях. Ако изпитва затруднения с изричането на някои думи, търпеливо я повторете няколко пъти и му дайте възможност да я каже правилно. След това продължете, като нежно завържете очите му с лента и му дайте избрана от вас плочка, а неговата цел е да познае какъв е материалът на плочката без да гледа. Когато плочките свършат си сменете ролите.

За финал на играта, подредете плочките отново пред детето и го инструктирайте да огледа и запомни добре всички, а след това да се завърти. Скрийте една от плочките зад гърба си и му кажете да се обърне отново към вас. Целта на детето е да разбере с коя е скритата плочка за гърба ви.

Как тази игра ще бъде полезна за детето ви?

С нея ще стимулирате неговата тактилна сензорна система, ще повишите концентрацията и вниманието му и ще тренирате неговата краткотрайна памет.

Музикални бутилки

Необходими материали:

 • 4-5 пластмасови бутилки;
 • Няколко различни по големина зърна (боб, леща или ориз), копчета и монети;
 • Бяло хартиено тиксо;
 • Маркер.

Начин на изработка: 

Във всяка бутилка изсипете около 10 семена или материали от един и същи вид. Например, в първата бутилка сипете само бобени зърна, във втората само ориз, в третата само монети и т.н. Затворете здраво капачките и залепете парче тиксо на произволно място на шишето. Необходимо е тиксото да бъде достатъчно дълго, за да побере име. Когато сте готови, играта може да започне.

Как се играе?

Подредете всички шишета пред детето и му позволете да ги разгледа. Разклатете няколко от бутилките и му насочете вниманието към това, че всяка бутилка издава различен звук. Оставете детето да разклати останалите бутилки. След като то ги разгледа добре, го попитайте как би описало всеки един звук и на какво би го оприличило. Вие също участвайте в играта, като изказвате и своята асоциация за конкретния звук. Разклащайте шишетата, като създавате ритмични звуци, а ако имате желание, можете дори да ги използвате като маракаси и да потанцувате задно.

Следващата стъпка от играта е да дадете име на всяка една от бутилките. Редувайте се с детето докато ги кръщавате. Когато всяка от тях има име, ги вземете една по една и ги разклащайте, докато същевременно говорите на детето. Разговорът може да протече по следния начин: “Какъв звук издава бутилката Мая? А ти на какво би ги оприличил/ла този звук? Как те кара да се чувстваш?”.

За финал на играта кажете на детето да затвори очите си и му дайте някое от шишетата в ръцете. Инструктирайте го да го разклати и спрямо звука да познае кое е името на бутилката. Ако детето обърка името, не бързайте да му казвате, че прави грешка, а го подканете да направи нов опит. След като познае името на шишето, го сменете с друго.

Как тази игра ще бъде полезна за детето ви?

С нея ще помогнете на детето си да осъзнае как работят причино-следствените връзки, ще развиете слуховото му възприятие, ще го научите на последователност, редуване и споделена игра, както и ще подкрепите развитието на неговите фокус и внимание.

Лабиринт с препятствия

Необходими материали:

 • Възглавници;
 • Столове;
 • Кутии;
 • Чаршаф;
 • Други мебели и предмети по ваш избор;
 • Любими играчки на детето.

Начин на изработка:

Подредете два стола, като поставите гърбовете им един срещу друг. Оставете разстояние между тях, за да може да се минава и поставете чаршафа отгоре. Така ще получите “тунел”, който ще бъде вход на вашия лабиринт. Ако имате още столове наблизо, можете да ги добавите към тунела, за да стане по-дълъг. На останалата част от лабиринта подредете възглавниците, кутиите и другите мебели и предмети така, че да създадете пространство с различни препятствия. В края на лабиринта оставете кутия с любимата играчка на детето. Лабиринтът ви е готов.

Как се играе?

Преди да покажете лабиринта на детето си, съчинете приключенска история, която да го поддържа мотивирано докато преминава през трасето и да направи преживяването му още по-интересно. Споменете и наградата, която стои в края на лабиринта. По време на играта детето може да изкачва, прекосява или маневрира през трасето, а когато го завърши и получи наградата си, го инструктирайте да отиде в началото на лабиринта и да си затвори очите. Докато то не гледа, разместете някои от препятствията в лабиринта, сложете нова играчка във финалната кутия и пуснете детето да мине отново през него. Тази стъпка можете да я повтаряте докато ви свършат идеите за подредба в лабиринта или докато имате желание за игра.

Как тази игра ще бъде полезна за детето ви?

Тя ще подкрепи детето ви да преодолее физическите предизвикателства и да развие своите баланс, координация и груба моторика. Също така ще стимулира уменията му за решаване на проблеми и планиране на бъдещи действия, както и ще развие неговото пространствено ориентиране.

Тези игри са специално подбрани, за да подпомогнат развитието на деца с аутизъм чрез забавни дейности, които могат лесно да се осъществят у дома. Важно е всяка игра да бъде адаптирана според специфичните нужди на детето, за да се гарантира, че то извлича максимална полза от нея. Вие и другите лица, които се грижат за него, можете да бъдете активни участници в игрите, което ще направи връзката между вас по-силна и ще ви създаде повече приятни спомени заедно.