„SENSE“ детски център
Позвънете ни на тел.
+359 879 800 013 / +359 877 800 770
или +359 877 464 220

Отглеждането на дете е пътуване, изпълнено с много емоции и вълнения. Вие сте свидетели на първите му постижения и успехи, там сте да го насърчите и подкрепите. Въпреки това, като родител е съвсем естествено да сте загрижени, ако забележите поведение или реакции, които ви изненадват или притесняват.

Едно от обясненията за различията в поведението може да бъде аутизма. Това е неврологично разстройство, което засяга социалните взаимодействия, комуникация и поведение. Осъзнаваме, че самата мисъл за това може да ви притеснява. Важно е да знаете, че когато бъде открит и се реагира максимално рано, аутизмът може да бъде управляван по-ефективно, като се предостави необходимата подкрепа и терапия както на детето, така и на цялото семейство.

Вие сте най-близо до детето си и най-често сте тези, които първи забелязват необичайни поведения. Може да става въпрос за трудности в общуването, липса на интерес към взаимодействие с другите или често повтарящи се движения. Важно е да знаете, че не сте сами – съществуват множество специалисти, центрове за деца с аутизъм и ресурси, които могат да ви подкрепят в този процес.

В тази статия ще разгледаме някои от най-честите ранни признаци на аутизъм, на които е необходимо родителите да обърнат внимание. Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да разпознаете потенциалните сигнали у детето си и да потърсите навременна подкрепа от специалист. Вашата любов и загриженост могат да направят голяма разлика в живота на детето ви, осигурявайки му възможно най-доброто бъдеще.

Забавено развитие на речта

Един от първите и най-забележими признаци на аутизъм е забавеното развитие на речта. Докато повечето деца започват да казват първите си думи скоро след навършването на 1 година, при децата с аутизъм проговарянето може да има значително закъснение. За някои от тях то може да настъпи след втората или третата година, а при други има вероятност развитието на речевите умения да отнеме дори още повече време.

Вместо да използват думи, тези деца често разчитат на жестове или други методи за комуникация, за да изразят своите нужди и желания. Това може да бъде объркващо за вас като родители, които искат най-доброто за своето дете и се стремят да разбират и отговарят на неговите нужди. Ако детето ви има забавено развитие в речта, това не означава, че то задължително има аутизъм, а е само знак, че е необходимо в кратък срок да се консултирате със специалист.

Не отговаря на името си

Децата с аутизъм често не реагират, когато бъдат извикани по име. Това може да продължи да се случва дори и на възраст, при която се очаква те вече ясно да знаят името си. В такава ситуация е възможно да се чувствате объркани и да се питате дали става въпрос за слухови проблеми или просто за детско невнимание. Този липсващ отговор в някои случаи е признак за аутизъм.

Разбираме колко е трудно да се изправите пред такова предизвикателство и колко притеснения може да ви донесе това. Уверяваме ви, че вашата бдителност и любов са от съществено значение за благополучието на детето ви.

Слаб очен контакт

Очният контакт е средство детето да се свърже с другите и е ключов елемент от социалните взаимодействия. При децата с аутизъм, той често е слаб или липсва напълно, което може да бъде ранен признак за състоянието. Тази липса на визуална ангажираност може да създаде затруднения в разбирането му на социалните сигнали и комуникацията, затова предприемането на навременни мерки е от изключително значение.

Ако забележите, че детето не ви гледа в очите, когато говорите с него или когато то се опитва да общува с някой друг, това може да бъде знак, че е необходимо да се консултирате със специалист.

Често повтарящи се движения

Известни още като стереотипни движения, те са често срещан признак на аутизъм при децата. Те включват люлеене, махане с ръце, подскачане, въртене на предмети, издаване на определени звуци и др. Повтарящите се движения могат да изглеждат странни и необичайни за вас като родител, но за децата с аутизъм те са средство да се справят със света около тях и да намерят комфорт.

Важно е да разберете, че това поведение е част от уникалния начин, по който детето възприема и реагира на заобикалящата го среда, затова вашето приемане, любов и подкрепа биха били най-ценни за него.

Силна привързаност към рутината и трудна адаптация към промени

При децата с аутизъм често се наблюдава силна привързаност към рутината и дори най-малките промени в ежедневието могат да ги разстроят. Те често настояват дадени дейности да се изпълняват по точно определен начин и могат да изпитват значителен стрес при всяко отклонение.

За вас, като родител, вероятно може да бъде трудно да разберете защо детето ви реагира толкова силно на промени, които на пръв поглед са незначителни. Например, нов маршрут до детската градина или промяна в дневния график. За децата с аутизъм рутината предоставя усещане за сигурност и предсказуемост, което им помага да се чувстват по-спокойни и уверени. За тях е важно да бъдат разбрани, приети и да живеят в стабилна и предсказуема среда.

Ограничени интереси и занимания

Децата с аутизъм често проявяват силен интерес само върху определени предмети или теми, пренебрегвайки други дейности, които са типични за техните връстници. Те могат да прекарат много време, занимавайки се с една и съща играчка или активност, и да показват интензивна фиксация върху детайлите ѝ. Подобно поведение може да бъде признак за аутизъм.

Разбираме, че това вероятно ви кара да се чувствате несигурни и, че може би често се чудите как да помогнете на детето си да разшири своите интереси и да участва в разнообразни дейности, затова ви насочваме към предприемането на своевременни мерки и консултация със специалист. С интензивна терапия, приемане и много любов децата имат възможността да развият своя потенциал и да водят щастлив и качествен живот.

Необичайни реакции на сетивни стимули

Някои от децата в аутистичния спектър проявяват реакции, които могат да варират от прекомерна до намалена чувствителност към звуци, светлина, текстури, вкусове и миризми. Те могат да бъдат силно раздразнени от определени звуци или да не понасят текстурата на определени дрехи. Както и обратното, може да търсят интензивни сетивни преживявания като въртене, люлеене и др.

Подобни реакции могат да бъдат много различни от тези на другите деца и да създадат допълнителни предизвикателства в ежедневието ви, затова е важно да не сравнявате детето си с останалите, а да обърнете внимание на неговите лични предпочитания и да му осигурите необходимата терапевтична подкрепа.

В заключение искаме да ви споделим, че наличието на един или повече от посочените признаци не означава 100% диагноза “аутизъм”, а е само сигнал, на който е необходимо да обърнете сериозно внимание и да насрочите консултация със специалист в сферата. Много родители изпитват страх или срам, който ги кара да отлагат предприемането на действия, но в случай, че детето има аутизъм, ранната терапевтична намеса е от критично значение за неговото развитие и качество на живот. Както за много други родители, така и за вас може да бъде шок да научите, че детето ви има аутизъм, но вие не сте сами и нямате никаква вина за състоянието на детето си. С подходящата подкрепа и индивидуален терапевтичен план детето ви може да се научи как да води пълноценен и щастлив живот въпреки предизвикателствата на аутизма. От вас е необходимо да го приемете с любов, да го подкрепите и да му дадете този шанс за развитие.